• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

दक्षिण कोरियाका H2 Global Co. Ltd. र HM Hanmong Co. Ltd. का प्रतिनिधिले नयाँ नगर निर्माण कार्यमा Financing गर्ने सम्बन्धमा सचिवज्यू सगंको छलफल ।

2078.07.28
Go To Top