"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

दक्षिण कोरियाका H2 Global Co. Ltd. र HM Hanmong Co. Ltd. का प्रतिनिधिले नयाँ नगर निर्माण कार्यमा Financing गर्ने सम्बन्धमा सचिवज्यू सगंको छलफल ।

2078.07.28
Go To Top