"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

माननीय शहरी विकाश मन्त्री सीता गुरुङ्गज्यूद्वारा प्रबलीकरण सकिन लागेको बबरमहल (दरबार भवन) को स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

2080.05.12
Go To Top