• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

मन्त्रालयको सभाहलमा World Bank का पदाधिकारी हरुसगंको छलफल कार्यक्रम ।

2078-12-15
Go To Top