"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

मन्त्रालयको सभाहलमा World Bank का पदाधिकारी हरुसगंको छलफल कार्यक्रम ।

2078-12-15
Go To Top